CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.821133

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 In ấn -xuất bản 

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.624053

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 Thuê mặt bằng  

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.817973

Kế toán

02363.820414

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 Hành chính

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 718154

Công bố

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 17.01.2020 | 239 lượt xem
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 17.10.2019 | 261 lượt xem
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 09.08.2019 | 448 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2019 18.07.2019 | 512 lượt xem
Hợp đồng kiểm toán năm 2019 08.05.2019 | 533 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2019 19.04.2019 | 603 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG