CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.834328

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 VPP – Đồ chơi

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Kế toán

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 718161

Công bố

Báo cáo thường niên năm 2018 13.02.2019 | 745 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2018 15.01.2019 | 593 lượt xem
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 17.10.2018 | 729 lượt xem
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 14.08.2018 | 767 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG