CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – Đồ chơi

02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.821133

In ấn -xuất bản 

02363.624053

Thuê mặt bằng  

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.817973

Kế toán

02363.820414

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 Hành chính

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 718154

Công bố

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 17.10.2020 | 29 lượt xem
Báo cáo tài chính soát xet 30.06.2020 15.08.2020 | 79 lượt xem
Hợp đồng kiểm toán năm 2020 17.06.2020 | 106 lượt xem
Báo cáo tài chính quí 1 năm 2020 17.04.2020 | 175 lượt xem
Báo cáo thường niên năm 2019 17.02.2020 | 235 lượt xem
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG