CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Liên hệ

DANABOOK.COM

Sách

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.834328

VPP – Đồ chơi

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.810816

Thiết  bị - mẫu giáo

02363.821133

In ấn -xuất bản 

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 02363.624053

Thuê mặt bằng  

02363.817973

Trò chơi trao đổi thực tế 2018 Kế toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

 

Chứng khoán
Đang online: 1
Lượt truy cập: 718154

Quan hệ cổ đông

Bảng Cân Đối Kế Toán Quí 1 2014 13.07.2015 | 869 lượt xem
Công Văn Công Bố Thông Tin Quí 1 2014 12.07.2015 | 952 lượt xem
Báo Cáo Soát xét 6 tháng 2014 11.07.2015 | 979 lượt xem
Báo Cáo Quản Trị Năm 2014 10.07.2015 | 999 lượt xem
Báo cáo tình hình năm 2015 27.02.2015 | 760 lượt xem
Báo Cáo Tình hình năm 2012 25.02.2012 | 940 lượt xem
kgvhjkv
Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG